Kancelaria w Austrii

Kärntner Ring 12
A-1010 Wien
Tel: +43 1 515 50 600
Fax: +43 1 515 50 50BIURO W LIECHTENSTEINIE

Landstrasse 151

 FL-9494 Schaan
www.klimek.li

Kancelaria w Polsce

ul. Kielecka 19
PL-31-523 Kraków
Tel: +48 606 796 456
Fax: +48 12 311 05 95

Aktualności

Artykuły:

 • Austriackie prawo pracy – BUAK
 • Międzynarodowa sprzedaż towarów – Konwencja Wiedeńska CISG
 • Międzynarodowy transport towarów – Konwencja CMR
 • Postępowanie arbitrażowe w Austrii – VIAC, ICC
 • Windykacja, proces i egzekucja w Austrii

Przegląd orzecznictwa austriackiego Sądu Najwyższego:

 • Naruszenie obowiązku poinformowania o przeszkodach prawidłowego wykonywania robót budowlanych i przyczynienie się inwestora do powstania szkody (§ 1168a ABGB)
  OGH 24. 3. 2015, 10 Ob 21/15h
 • Gwarancja należytego wykonania
  OGH 19. 3. 2015, 6 Ob 35/15p


Publikacje:

 • Odpowiedzialność odszkodowawcza pracowników. Porównanie regulacji prawa polskiego i niemieckiego. Wyd. Saarbrücker Verlag für Rechtswissenschaften (2015).
 • Dodatek za stosowanie języka obcego jako ponadtaryfowe wynagrodzenie wg. § 21 RATG, AnwBl 2014, 110
 • Odzyskiwanie należności w obrocie gospodarczym,
  Przewodnik po rynku, WPHI Ambasady RP w Wiedniu (2007).