Kancelaria w Austrii

Kärntner Ring 12
A-1010 Wien
Tel: +43 1 515 50 600
Fax: +43 1 515 50 50BIURO W LIECHTENSTEINIE

Landstrasse 151

 FL-9494 Schaan
www.klimek.li

Kancelaria w Polsce

ul. Kielecka 19
PL-31-523 Kraków
Tel: +48 606 796 456
Fax: +48 12 311 05 95

Tomasz Klimek - Adwokat

Dr Tomasz Klimek, LL.M.

Wykształcenie:

2018-2019 Uniwersytet Liechtenstein
Studia podyplomowe w zakresie prawa spółek,
fundacji i trustów
2009-2016 Uniwersytet Wiedeński
Studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych
Doktor nauk prawnych (Dr. iur.)
2014-2015 Uniwersytet Ruprechta-Karola w Heidelbergu
Studia magisterskie uzupełniające w zakresie prawa niemieckiego
Magister legum w Niemczech (LL.M.)
2008-2010 Uniwersytet Wiedeński
Studia prawnicze magisterskie (nostryfikacja)
Magister prawa w Austrii (Mag. iur.)
2003-2008 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Studia prawnicze magisterskie
Magister prawa w Polsce (mgr)


Doświadczenie zawodowe:

2006-2007 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wiedniu
2009 Aplikacja sądowa przy Wyższym Sądzie Krajowym w Wiedniu
2009-2010 Prawnik w kancelarii adwokackiej w Wiedniu
2010-2015 Aplikant adwokacki w kancelarii adwokackiej w Wiedniu
od 2015
od 2016
Adwokat w Austrii (Rechtsanwalt)
Radca prawny w Polsce
od 2017 Tłumacz przysięgły jęz. niemieckiego i polskiego w Liechtensteinie
od 2017 Adwokat w Liechtensteinie (Rechtsanwalt, RAK Wien, Vaduz)
od 2017 Członek Zarządu w Fundacjach prywatnych w Liechtensteinie


Języki:

  polski
niemiecki
angielski
Adwokat