Pro Bono

Nasza kancelaria wspiera pro bono działania

Pierwszej Społecznej Szkoły Polskiej w Austrii.

Powstanie szkoły

W październiku 2011 roku z inicjatywy rodziców została założona Szkoła Języka Polskiego. Od kwietnia 2012 roku zarząd nad szkołą przejęło Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Austrii (Polnischer Bildungs- und Kulturverein in Oesterreich), założone przez rodziców i nauczycieli szkoły.

Stowarzyszenie na swym pierwszym Walnym Zgromadzeniu Członków podjęło uchwałę o zmianie nazwy szkoły na Pierwszą Społeczną Szkołę Polską w Austrii.

Dyrektorem Szkoły został wybrany mgr Arkadiusz Rusowicz - współzałożyciel Szkoły, dotychczasowy nauczyciel języka polskiego i polski logopeda w Austrii. Dr Tomasz Klimek jest jednym z Członków Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Austrii.

Rozwój i działalność szkoły

W roku szkolnym 2014/2015 uczyło się w szkole ponad 90 uczniów.

W obecnym roku do szkoły uczęszcza już prawie 215 uczniów (rok szkolny 2019/2020). W szkole panuje przyjazna atmosfera, ukierunkowana na naukę języka polskiego, polskiej historii i kultury. Szkoła zwraca szczególną uwagę na indywidualny rozwój każdego ucznia.

Pierwsza Społeczna Szkoła Polska w Austrii
Galvanigasse 1-3
A-1210 Wien

T: +43 680 3039537
F: +43 1 271 52 83 13
E: szkola@uczymypolskiego.at
I: www.uczymypolskiego.at

Kancelaria w Austrii Mahlerstraße 13/1B
A-1010 Wien
Tel: +43 1 904 31 34
Kancelaria w Liechtensteinie Landstrasse 151
FL-9494 Schaan
www.klimek.li
Kancelaria w Polsce ul. Kielecka 19
PL-31-523 Kraków