Kancelaria w Austrii

Kärntner Ring 12
A-1010 Wien
Tel: +43 1 515 50 600
Fax: +43 1 515 50 50BIURO W LIECHTENSTEINIE

Landstrasse 151

 FL-9494 Schaan
www.klimek.li

Kancelaria w Polsce

ul. Kielecka 19
PL-31-523 Kraków
Tel: +48 606 796 456
Fax: +48 12 311 05 95

Zespół

Nasza kancelaria współpracuje stale z D|A|CH Finance sp. z o. o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. Spółka ta świadczy usługi rachunkowe i kadrowo-płacowe dla podmiotów gospodarczych, a także pomaga polskim i zagranicznym przedsiębiorstwom w przedsądowym dochodzeniu odszkodowań oraz windykacji należności.

Nasza współpraca ze spółką D | A | CH Finance sp. z o. o. jest szczególnie owocna przy zakładaniu dla naszych klientów spółek prawa handlowego w Polsce oraz bieżącej obsłudze prawnej. D | A | CH Finance sp. z o. o. świadczy dla swoich klientów usługi doradztwa podatkowego, prowadzi księgi rachunkowe, podatkowe księgi przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany oraz karty podatkowe. Poza tym prowadzi również ewidencje VAT oraz sporządza deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe, a także roczne zeznania podatkowe CIT.

W ramach usług kadrowo-płacowych prowadzone są akta osobowe (umowy, listy płac) oraz świadczona jest pełna obsługa w zakresie ZUS. Spółka D | A | CH Finance sp. z o. o. została wpisana przez Marszałka Województwa Opolskiego do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia pod numerem 13327.

W ramach ww. współpracy nasza kancelaria prowadzi windykację należności oraz dochodzi w imieniu klientów odszkodowań za szkody powstałe w wyniku wypadków przy pracy oraz wypadkach komunikacyjnych (drogowych, narciarskich) w Austrii.

D | A | CH Finance sp. z o.o.
ul. Strzelecka 13B
PL-47-230 Kędzierzyn-Koźle

T: +48 77 406 35 10
F: +48 77 406 35 13
E: biuro@dachfinance.pl
I: www.dachfinance.pl