Zespół

Dr Tomasz Klimek, LL.M. Adwokat

Wykształcenie:

2018-2020 Uniwersytet Liechtenstein
Studia podyplomowe w zakresie prawa spółek, fundacji i trustów
2009-2016 Uniwersytet Wiedeński
Studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych
Doktor nauk prawnych (Dr. iur.)
2014-2015 Uniwersytet Ruprechta-Karola w Heidelbergu
Studia magisterskie uzupełniające w zakresie prawa niemieckiego
Magister legum w Niemczech (LL.M.)
2008-2010 Uniwersytet Wiedeński
Studia prawnicze magisterskie (nostryfikacja)
Magister prawa w Austrii (Mag. iur.)
2003-2008 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Studia prawnicze magisterskie
Magister prawa w Polsce (mgr)


Doświadczenie zawodowe:

2006-2007 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wiedniu
2009 Aplikacja sądowa przy Wyższym Sądzie Krajowym w Wiedniu
2009-2010 Prawnik w kancelarii adwokackiej w Wiedniu
2010-2015 Aplikant adwokacki w kancelarii adwokackiej w Wiedniu
od 2015
od 2016
Adwokat w Austrii (Rechtsanwalt)
Radca prawny w Polsce
od 2017 Tłumacz przysięgły jęz. niemieckiego i polskiego w Liechtensteinie
od 2019 Adwokat w Liechtensteinie (Rechtsanwalt, RAK Wien, Vaduz)
od 2019 Członek Zarządu w Fundacjach prywatnych w Liechtensteinie
od 2020 Notariusz w Liechtensteinie


Języki:

  polski
niemiecki
angielski


Publikacje:

  Arbeitnehmerhaftung. Ein Rechtsvergleich zwischen deutschem und polnischem Recht. Saarbrücker Verlag für Rechtswissenschaften (2015).

Fremdsprachenzuschlag als übertarifliche Entlohnung iSd § 21 RATG,
AnwBl 2014, 110

Forderungsbetreibung im Wirtschaftsverkehr,
Przewodnik po rynku, Polnische Botschaft in Wien (2007).

Joanna Mroz, Księgowość

Języki:

  polski
niemiecki
angielski
grecki

Maria Cherkavskaya, Office Manager

Języki:

  rosyjski
angielski
niemiecki

Dr Piotr S. Buława, Radca Prawny, Doradca podatkowy

Wykształcenie:

2014-2019 Uniwersytet Śląski w Katowicach
Studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych, prawo podatkowe
Doktor nauk prawnych
2012 Uniwersytet Wiedeński, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Szkoła Prawa Austriackiego
2008-2009 Uniwersytet Bonn, Uniwersytet Warszawski
Szkoła Prawa Niemieckiego
2008-2009 Uniwersytet Manheim
Stypendium Erasmus
2004-2009 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Studia prawnicze magisterskie
Magister prawa w Polsce (mgr)


Doświadczenie zawodowe:

2010 Stażysta w Kancelaria Gide Loyrette Nouel w Warszawie
2010-2012 Prawnik w Kancelaria KSP Srokosz i Wspólnicy w Katowicach
2012-2014 Prawnik w Kancelarii Hajduk a partneři w Czeskim Cieszynie
2014-2019 Adwokat w Katowicach i Czeskim Cieszynie
od 2020
od 2016
Radca prawny w Polsce (Rechtsanwalt)
Adwokát w Czechach (Rechtsanwalt)
od 2019 Doradca podatkowy w Polsce


Języki:

  polski
czeski
niemiecki
angielski


Publikacje:

  Wybrane publikacje:

P. Buława, The Participation of Tax Authorities in Insolvency Agreements, [w:] Public Governance, Administration and Finances Law Review, nr 2/2018
P. Buława, Tax annulment in the concept of fiscal rule making, [w:] M. Sentsova (Karaseva), E. Ruśkowski, A. Paul, M. Radvan, Tax Sovereignty and the Concept of Fiscal Rule-Making in the Countries of Central and Eastern Europe: Conference Proceedings, Woroneż 
P. Buława, General Tax Annulment as a Source of Stability, [w:] D. Šramková, M. Janovec, J. Valdhans, Days of Law, Část III, Stabilita a stabilizace podnikatelského prostředí, Brno
P. Buława, Zasada zdolności świadczenia w orzecznictwie sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, [w:] B. Kucia-Guściora, M. Munnich, A. Zdunek, Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Wpływ orzecznictwa na prawo podatkowe, Lublin 
P. Buława, E. Kowalewska, Zdanění příjmů v zemědělství v Polsku a České republice - komparatistika, [w:] P. Mrkývka, D. Czudek, J. Valdhams, Days of law 2016, Část II, Rekodifikace daní z příjmů (90 let od Englišovy reformy), Brno
P. Buława, Access to case file in tax proceedings in Poland and the Czech Republic, [w:] P. Smoleń, Selected Issues in Taxation and Tax Authorities in Central Europe, Lublin
P. Buława, Ewolucja opodatkowania dochodów nieujawnionych na przykładzie Polski, Republiki Czeskiej i Słowacji, [w:] W. Bożek, System podatkowy w Polsce - jego rola i znaczenie w procesach gospodarowania, Szczecin 2016

Kancelaria w Austrii Mahlerstraße 13/1B
A-1010 Wien
Tel: +43 1 904 31 34
Kancelaria w Liechtensteinie Landstrasse 151
FL-9494 Schaan
www.klimek.li
Kancelaria w Polsce ul. Kielecka 19
PL-31-523 Kraków