Kancelaria w Austrii

Kärntner Ring 12
A-1010 Wien
Tel: +43 1 515 50 600
Fax: +43 1 515 50 50BIURO W LIECHTENSTEINIE

Landstrasse 151

 FL-9494 Schaan
www.klimek.li

Kancelaria w Polsce

ul. Kielecka 19
PL-31-523 Kraków
Tel: +48 606 796 456
Fax: +48 12 311 05 95

Prawo spółek i prawo gospodarcze

W ramach tej specjalizacji dr Tomasz Klimek świadczy pomoc prawną w następującym zakresie:

  • Doradzamy przy załadaniu firmy w Austrii, rejestracji spółek, stowarzyszeń i fundacji w Austrii
  • Reprezentujemy przy zakładaniu, rejestracji i restrukturyzacji spółek, nabywania ich udziałów lub akcji w Austrii i Polsce
  • Reprezentujmy przy tworzeniu filii, agencji, przedstawicielstw lub oddziałów zagranicznych przedsiębiorstw w Austrii
  • Rejestrujemy działalności gospodarczej i reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych, np. w sprawach o uznanie w Austrii kwalifikacji zawodowych uzyskanych w Polsce
  • Prowadzimy bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw

Kancelaria adwokata Tomasza Klimek udziela kompleksowej pomocy prawnej polskim i zagranicznym podmiotom gospodarczym zainteresowanym podjęciem działalności gospodarczej w Austrii i Polsce, a także poprowadzi zakładanie spółki w Austrii.

W sposób wyczerpujący i przejrzysty informujemy o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej w Austrii oraz rodzajach reglamentowanych działalności gospodarczych. Doradzamy jak założyć firmę w Austrii, zarejestrować spółkę, stowarzyszenie lub fundację. Przy zakładaniu firm i rejestracji spółek (OG, KG, GmbH, AG, SE), stowarzyszeń lub fundacji reprezentujemy naszych Klientów przed notariuszem, Sądem Rejestrowym, Urzędem Skarbowym, bankami i innymi instytucjami. W ramach otwierania działalności gospodardzej w Austrii dokonujemy niezbędnych zgłoszeń i reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach w przedmiocie uzyskania koniecznych pozwoleń i koncesji.

Dzięki stałej współpracy z austriacką kancelarią notarialną, kancelarią doradcy podatkowego i jednym z renomowanych banków w Austrii oferujemy w tym zakresie konkurencyjne ceny.

Ponadto przedsiębiorcom działającym na terenie Austrii oferujemy bieżącą obsługę prawną. Dzięki temu nasi klienci – w zaufaniu do naszych kompetencji – mogą w pełni skupić się na prowadzeniu swojej działalności.

adwokat 2-IMG_3723.jpg 3-IMG_3691.jpg 4-IMG_3725.jpg 5-IMG_3727.jpg 6-IMG_3703.jpg 7-IMG_3706.jpg 8-IMG_3740.jpg