Prawo upadłościowe i naprawcze

Oferta Kancelarii w sferze prawa upadłościowego i naprawczego obejmuje w szczególności:

  • Analizujemy sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa dłużnika na potrzeby postępowania upadłościowego lub naprawczego,
  • Sporządzamy opinie prawne,
  • Przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości zarówno w imieniu wierzycieli jak i dłużników,
  • Oferujemy kompleksową obsługę dłużnika starającego się o ogłoszenie upadłości, w tym upadłości konsumenckiej,
  • Oferujemy również reprezentowanie interesu wierzyciela albo dłużnika w trakcie postępowania upadłościowego, tym przygotowywanie i sporządzanie pism procesowych, tj. zażaleń na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, zgłoszeń wierzytelności, zaskarżanie listy wierzytelności, 
  • zastępstwo procesowe,
  • sporządzamy opinię w przedmiocie możliwości przeprowadzenia postępowania naprawczego,
  • przygotowujemy w imieniu dłużnika wnioski o przeprowadzenie postępowania naprawczego, a także sporządzamy plany naprawcze, 
  • przeprowadzamy przekształcenia, łączeni, podziały spółek osobowych i kapitałowych.

Nasza Kancelaria świadczyła w tym zakresie usługi m.in. dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Miejskiej Gminy Kraków, doradzając bądź reprezentując interes prawy klienta w postępowaniu upadłościowym w Austrii. 

W razie zainteresowania naszą ofertą zachęcamy do podjęcia z nami kontaktu.

 

Kancelaria w Austrii Mahlerstraße 13/1B
A-1010 Wien
Tel: +43 1 904 31 34
Kancelaria w Liechtensteinie Landstrasse 151
FL-9494 Schaan
www.klimek.li
Kancelaria w Polsce ul. Kielecka 19
PL-31-523 Kraków