Prawo handlowe międzynarodowe

W ramach tej specjalizacji dr Tomasz Klimek jako polski prawnik w Austrii świadczy pomoc prawną w następującym zakresie:

  • obsługa prawna Klientów w handlu międzynarodowym
  • prawo Konwencji Wiedeńskiej ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG)
  • odszkodowania w Austrii i Polsce
  • windykacja w Austrii i Polsce
  • mediacja i rozwiązywanie sporów na etapie przedsądowym
  • prowadzenie procesów przed sądami i sądami arbitrażowymi
  • sądowa egzekucja wierzytelności w Austrii i Polsce
  • reprezentowanie i zgłaszanie wierzytelności w postępowaniach upadłościowych w Austrii

Kancelaria adwokata Tomasza Klimek prowadzi kompleksową obsługę prawną polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, które świadczączą swoje usługi w handlu transgranicznym, imporcie i eksporcie towarów.

Zgrany zespół polskojęzycznych prawników kancelarii adwokackiej w Wiedniu wyróżnia nie tylko wysoki poziom przygotowania merytorycznego w obszarze międzynarodowych regulacji, w tym prawa Unii Europejskiej, lecz również doświadczenie w stosowaniu prawa polskiego i austriackiego.

Praktyka pokazje, iż szczególną rolę w międzynarodowym obrocie gospodarczym odgrywają regulacje Konwencji Wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Jej postanowienia są wykładane – jako źródła jednolitego prawa międzynarodowego – w sposób autonomiczny. Autonomiczna wykładnia oznacza, iż regulacje Konwencji Wiedeńskiej ONZ interpretowane są w oderwaniu od znaczenia przypisanego określonym pojęciom w krajowych systemach prawnych. Dzięki naszemu międzynarodowemu wykształceniu i doświadczeniu jesteśmy w stanie w optymalny sposób zadbać o interes Klienta.

Doradzając naszym Klientom i reprezentując ich przed sądami i trybunałami arbitrażowymi podchodzimy do ich problemów zawsze w sposów indywidualny, oferując kreatywne i jednocześnie dopasowane do ich potrzeb rowiązania.

Świadczone przez nas usługi obejmują całe spektrum spraw związanych z obrotem gospodarczym z zagranicą. Prowadzimy sprawy z zakresu odszkodowań i przedsądowej windykacji wierzytelności w Austrii i w Polsce. Reprezentujemy interes prawny naszych Klientów zarówno w postępowaniach przed sądami powszechnymi jak i arbitrażowymi. Prowadzimy dla naszych Klientów sądową egzekucję należności, a także zgłaszamy w ich imieniu wierzytelności w postępowaniach upadłościowych w Austrii.

Kancelaria w Austrii Mahlerstraße 13/1B
A-1010 Wien
Tel: +43 1 904 31 34
Kancelaria w Liechtensteinie Landstrasse 151
FL-9494 Schaan
www.klimek.li
Kancelaria w Polsce ul. Kielecka 19
PL-31-523 Kraków