Prawo cywilne (windykacja, odszkodowania, spadki)

W ramach tej specjalizacji dr Tomasz Klimek świadczy z powodzeniem pomoc prawną w następującym zakresie:

  • windykacja należności w Austrii i Liechtensteinie
  • odszkodowania w Austrii i Liechtensteinie
  • prawo spadkowe w Austrii i Liechtensteinie

Windykacja należności

Nasza kancelaria doradza i z sukcesem reprezentuje klientów w ramach przedsądowych i sądowych windykacji należności wobec nierzetelnych dłużników w Austrii i Liechtensteinie. W Austrii w sprawach przy wartości przedmiotu sporu przekraczających kwotę EUR 5.000,- obowiązuje bezwzględny przymus adwokacki. To znaczy, że dla skutecznego dokonywania czynności procesowych przed Sądem w Austrii strony muszą być reprezentowane przez austriackiego adwokata. 

Po uzyskaniu dla naszych klientów tytułu egzekucyjnego (wykonawczego) albo po otrzymaniu takiego tytułu od naszych klientów reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach egzekucyjnych w Austrii i Liechtensteinie. Zachęcam w tym miejscu do przeczytania naszych wpisów na blogu, pt.

Prawo odszkodowawcze

Adwokat Tomasz Klimek doradza i reprezentuje w sprawach z zakresu prawa odszkodowawczego. W ramach prowadzonej kancelarii adwokackiej w Wiedniu dochodzi w imieniu swoich klientów odszkodowań za szkody na mieniu i osobie (np. wypadek w Austrii czy uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku lub błędu lekarskiego). Szczególną rolę odgrywają tu szkody powstałe w następstwie wypadków komunikacyjnych, wypadków narciarskich w Austrii oraz błędów lekarskich. Zachęcam w tym miejscu do przeczytania naszych wpisów na blogu, pt.

Prawo spadkowe

Od dnia 17.08.2015 obowiązuje unijne rozporządzenie w zakresie prawa spadkowego (rozporządzenie UE nr 650/2012), według którego ogół spraw spadkowych podlega prawu państwa ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy w chwili śmierci. Rozporządzenie to wprowadza możliwość wyboru prawa w pewnym zakresie.

W celu optymalnego uregulowania następstwa prawnego na wypadek śmierci oferujemy naszym klientom pełne spektrum usług doradztwa prawnego w dziedzinie wypadków w Austrii w zakresie europejskiego, polskiego i austriackiego prawa spadkowego. Reprezentujemy również naszych klientów przed austriackimi i polskimi Sądami w postępowaniach spadkowych.

Kancelaria w Austrii Mahlerstraße 13/1B
A-1010 Wien
Tel: +43 1 904 31 34
Kancelaria w Liechtensteinie Landstrasse 151
FL-9494 Schaan
www.klimek.li
Kancelaria w Polsce ul. Kielecka 19
PL-31-523 Kraków