Prawo karne i prawo wykroczeń

W ramach tej specjalizacji dr Tomasz Klimek jako polski prawnik w Austrii świadczy pomoc prawną w następującym zakresie:

  • prawo karne gospodarcze
  • prawo karne skarbowe
  • prawo wykroczeń (np. kary z tytułu nie zgłoszenia pracowników w ZKO, utrata prawa jazdy)

Świadczymy pełną obsługę w języku polskim i niemieckim z zakresu prawa karnego i wykroczeń na terenie Austrii. Reprezentujemy klientów przed policją, prokuraturą i Sądem na każdym etapie postępowania przygotowawczego i sądowego. Dokonując oceny naruszeń przepisów prawa i analizując stawiane Klientom zarzuty, dążymy do możliwie skutecznego zapobiegnięcia oraz minimalizacji odpowiedzialności karnej.

Jesteśmy gotowi aby odpowiedzieć również na Państwa potrzeby w zakresie prawa karnego gospodarczego i skarbowego.

Kancelaria w Austrii Mahlerstraße 13/1B
A-1010 Wien
Tel: +43 1 904 31 34
Kancelaria w Liechtensteinie Landstrasse 151
FL-9494 Schaan
www.klimek.li
Kancelaria w Polsce ul. Kielecka 19
PL-31-523 Kraków