Prawo nieruchomości

W ramach tej specjalizacji dr Tomasz Klimek świadczy pomoc prawną w następującym zakresie:

  • Sporządzanie i opiniowanie umów sprzedaż lub darowizny mieszkania bądź domu
  • Powiernictwo i kompleksowe przeprowadzanie transakcji na rynku nieruchomości
  • Reprezentacja w postępowaniach wieczystoksięgowych (np. dokonywanie wpisów prawa własności lub ograniczonych praw rzeczowych do Ksiąg Wieczystych, podział nieruchomości)
  • Reprezentowanie przed Urzędami ds. Obrotu Nieruchomościami przy zakupie nieruchomości przez cudzoziemców nie będącymi obywatelami Unii Europejskiej
  • Sporządzanie i opiniowanie umów najmu lub dzierżawy lokali mieszkalnych lub komercyjnych

W Austrii – inaczej niż np. w Niemczech lub Polsce – umowa sprzedaży nieruchomości nie wymaga formy aktu notarialnego. Również odmiennie niż w prawie polskim, kupujący nabywa własność nie z chwilą podpisania umowy, lecz z chwilą jego wpisu do księgi wieczystej danej nieruchomości. Dla zachowania bezpieczeństwa całej transakcji zleca się jej przeprowadzenie adwokatowi, który sporządza komplet dokumentów oraz jako powiernik pod nadzorem Izby Adwokackiej oraz przy ewentualnej współpracy finansującego banku towarzyszy stronom, przeprowadzając całą transakcję. Powiernik zwykle reprezentuje strony przed Sądem wieczystoksięgowym i Urzędem Skarbowym.

Polski Adwokat Tomasz Klimek przeprowadza kompleksowo transakcje sprzedaży i darowizny nieruchomości. Nad ich bezpieczeństwem czuwa Izba Adwokacka w Wiedniu. Klienci od początku do końca mogą zatem liczyć na sprawną i profesjonalną obsługę prawną i możliwie szybkie osiągnięcie zamierzonego celu.

W razie zakupu nieruchomości przez obywateli państw nie będących członkami UE reprezentujemy również przed Urzędami ds. Obrotu Nieruchomościami w celu uzyskania wymaganych zezwoleń.

Przy obsłudze rosyjskojęzycznych Klientów kancelaria adwokata Tomasza Klimek współpracuje z rosyjskim adwokatem Mag. Maximem Maryshowem, LL.M. który jest jednocześnie tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego i niemieckiego.

Kancelaria w Austrii Mahlerstraße 13/1B
A-1010 Wien
Tel: +43 1 904 31 34
Kancelaria w Liechtensteinie Landstrasse 151
FL-9494 Schaan
www.klimek.li
Kancelaria w Polsce ul. Kielecka 19
PL-31-523 Kraków