Prawo podatkowe

Nasza kancelaria doradza klientom w zakresie austriackiego prawa podatkowego. We współpracy z naszymi partnerami w Księstwie Liechtenstein doradzamy także klientom w dopasowaniu optymalnych rozwiązań podatkowych tego państwa. 

Dzięki ciągłą współpracą z naszą kancelarią rachunkową KLIMEK & Parnter Bilanzbuchhalter GmbH nasi klienci mają zapewnioną również stałą obsługę w zakresie rachunkowości (bierżącej księgowości), a także w zakresie kadr i płac.

Zachęcam w tym miejscu do przeczytania naszych wpisów na blogu, pt.

  • Reforma podatkowa w Austrii - o tym mówi nie tylko doradca podatkowy w Austrii
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w Austrii
  • Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) w Austrii
  • Zakład podatkowy w Austrii a oddelegowanie pracowników do pracy w Austrii
  • ZUS w Polsce czy BUAK w Austrii - gdzie w końcu płacić?
  • BUAK a Sąd właściwy w Austrii
  • Autraggeberhaftung - czyli odpowiedzialność zamawiającego za zobowiązania Wykonawcy (podwykonawcy) w Austrii - o co chodzi?
  • Wpis na listę HFU w Austrii - jego warunki i zalety
  • Problem pracowników branży budowlanej - Spotkanie przy udziale polskiej Ambasady RP w Wiendiu
  • Problem z bezrobotnym w Austrii - Spotkanie przy udziale Ambasady RP w Wiedniu i pisma Polonika
Kancelaria w Austrii Mahlerstraße 13/1B
A-1010 Wien
Tel: +43 1 904 31 34
Kancelaria w Liechtensteinie Landstrasse 151
FL-9494 Schaan
www.klimek.li
Kancelaria w Polsce ul. Kielecka 19
PL-31-523 Kraków