Problem pracowników branży budowlanej - Spotkania przy udziale polskiej Ambasady w Wiedniu

25.04.2016

11 kwietnia 2016 r. miało miejsce spotkanie informacyjne dotyczące aktualnego stosowania przepisów koordynujących systemów ubezpieczeń społecznych w UE. Jak już wspominałem w Austrii gorącym tematem jest kwestia niewypłacania przez austriacki Urząd Pracy AMS świadczeń dla bezrobotnych Polaków, którzy posiadają rodziny w Polsce.

Najbardziej dotknięci tym problemem są pracownicy branży budowlanej w Austrii. Są oni bowiem zwykle zwalnianie na koniec sezonu budowlanego i ponownie przyjmowani do pracy, gdy tylko się skończy zima.

W wielu przypadkach dochodzi do sytuacji, w firmy budowlane w Austrii płacą wszystkie składki na ubezpieczenie społeczne w Austrii, opłacają również niemałe składki na świadczenia urlopowe do BUAK (Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse), tj. Kasy Urlopowej Pracowników Budowlanych w Austrii, a ich pracownicy po zakończeniu stosunku pracy odsyłani są do świadczenia do urzędów w Polsce.

Przez organizatorów tego spotkania zostałem zaproszony w charakterze eksperta.

W spotkaniu tym udział wzięli:

  • dr Ewa Dziedzic, Senator w Austriackim Parlamencie,
  • Jerzy Jędrzejewski, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji, Ambasada RP w Wiedniu,
  • Kazimierz Fordon, Radca ds. prawnych Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wiedniu,
  • dr Tomasz Klimek, Adwokat w Austrii, Wiedniu,
  • Tomasz Holy, Austriackie Związki Zawodowe ÖGB,
  • Sławomir Iwanowski, Redaktor Naczelny z pisma „Polonika”.

Po raz kolejny spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, co potwierdziła duża frekwencja widoczna na zdjęciach.

f1

f1a

Poza omówieniem problemów prawnych, (tj. głównie możliwości zaskarżania negatywnych decyzji do Federalnego Sądu Administracyjnego), przedyskutowana została kwestia listu otwartego skierowanego do Zarządu Austriackiego Urzędu Pracy w sprawie nierównego traktowania obywateli polskich.

f2

f3

f4

W sprawę tą zaangażowana jest Ambasada RP w Wiedniu.

f

f5

Redakcja pisma "Polonika".

f5a

O swoim udziale przy wyjaśnieniu tego problemu zapewniła również Pani dr Dziedzic, Senator w Austriackim Parlamencie, która wystosuje stosowne zapytania w Parlamencie.

f7

List ten został podpisany w sumie przez 90 osób dotkniętych tym problemem.

f6  

Kancelaria w Austrii Mahlerstraße 13/1B
A-1010 Wien
Tel: +43 1 904 31 34
Kancelaria w Liechtensteinie Landstrasse 151
FL-9494 Schaan
www.klimek.li
Kancelaria w Polsce ul. Kielecka 19
PL-31-523 Kraków