Prawo transportowe

W ramach tej specjalizacji dr Tomasz Klimek jako polski prawnik w Austrii świadczy pomoc prawną w następującym zakresie:

  • reprezentujemy w sprawach dot. prawa Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu dorgowego towarów (CMR)
  • reprezentujemy w sprawach dot. prawa Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM)
  • doradzamy i reprezentujemy w sprawach z zastosowaniem incoterms i ogólnych warunków umów austriackich spedytorów (AÖSp)
  • reprezentujemy przy dochodzeniu odszkodowań za szkody wynikłe w wypadkach drogowych w Austii i Polsce
  • reprezentujemy w sprawach ubezpieczeń OC przewoźnika, uberpieczeń towarów, ubezpieczeń przewozu kabotażowego i innych z zakresu usług transportowych i spedycyjnych

Kancelaria adwokata Tomasza Klimek świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie szeroko rozumianego międzynarodowego prawa transportowego. Stawiamy na sprawne i szybkie załatwienie sprawy oraz na bliską współpracę z Klientem, co zapewnia wysoką satysfakcję z jakości naszych usług.

Reprezentujemy Klientów (nadawców towarów, spedytorów, przewoźników i ubezpieczycieli) przy dochodzeniu odszkodowań (także regresowych) za szkody wynikłe w skutek nieścisłości danych lub ich niedostateczności przy wykonywaniu umów międzynarodowego przewozu drogowego towarów lub przewozu towarów kolejami.

Reprezentujemy przy dochodzeniu odszkodowań za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru, za jego uszkodzenie lub za opóźnienie dostawy. Klienci mogą na nas liczyć także w sprawach z zastosowaniem INCOTERMS oraz ogólnych warunków umów austriackich spedytorów (AÖSp). Ponadto reprezentujemy naszych Klientów w sprawach odszkodowawczych, w szczególności przy szkodach wynikłych w wypadkach drogowych w Polsce i Austrii.

Dodatkowo prowadzimy sprawy dotyczące ubezpieczeń OC przewoźnika, ubezpieczeń transportowanych towarów oraz ubezpieczeń przewozu kabotażowego.

Kancelaria w Austrii Mahlerstraße 13/1B
A-1010 Wien
Tel: +43 1 904 31 34
Kancelaria w Liechtensteinie Landstrasse 151
FL-9494 Schaan
www.klimek.li
Kancelaria w Polsce ul. Kielecka 19
PL-31-523 Kraków