Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) w Austrii

18.05.2016

Jakiś czas temu zwróciłem  uwagę na zmiany jakie przyniosła nam reforma podatkowa w Austrii 2015/2016. O jej skutkach rozmawiałem już z nie jednym doradcą podatkowym w Austrii.  W tym miejscu przedstawię parę podstawowych informacji dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Podobnie jak w Polsce podatkowi CIT podlegają - jak sama nazwa tego podatku wskazuje - osoby prawne, tj. spółki kapitałowe (Gesellschaft mit beschränkter Haftung - GmbH oraz Aktiengesellschaft - AG), stowarzyszenia i spółdzielnie. Podmioty te nie płacą oczywiście podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Spółka komandytowo-akcyjna jest nieznana prawu austriackiemu.

Podatkowi CIT podlega dochód osiągnięty w roku obrotowym przez ww. podmioty; jest on przypisany do źródła dochodu z działalności gospodarczej (Einkünfte aus Gewerbebetrieb).

W odróżnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), podatek CIT w Austrii jest podatkiem liniowym i wynosi 25%.

Spółki kapitałowe podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Austrii są zobowiązane do zapłaty minimalnego podatku CIT, tj. 5% z 1/4 minimalnego ustawowego kapitału założycielskiego. Przy czym w przypadku nowo zarejestrowanych spółek GmbH minimalny podatek CIT jest zredukowany, o czym bliżej powiem w kolejnym wpisie.

W przypadku podjęcia odpowiedniej uchwały o wypłacie dywidendy przez spółkę kapitałową, dokonana wypłata na rzecz wspólników (osób fizycznych) jest - podobnie jak w Polsce - opodatkowana.

Od 01.01.2016 r. stawka tego podatku od wypłacanej dywidendy została podniesiona z 25% na 27,5%. Współnicy mogą jednak skorzystać z możliwości opodatkowania w ten sposób osiągniętego dochodu według skali progresywnej dla podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Stawka podaktu CIT pozostaje bez zmian na poziomie 25%.

Co takiego zachęca więc polskich przedsiębiorców do zakładania spółek kapitałowych w Austrii?

Na pewno nie niskie podatki, lecz dużo lepsze szanse na pozyskanie austriackiego klienta. Zakładając w Austrii spółkę, np. GmbH tworzy się pewną strukturę krajowego przedsiębiorstwa (w rozumieniu austriackiego kontrahenta), co istotnie wpływa na wiarygodność i gotowość austriackiej strony do udzielania bezpośrednich zleceń.

Nie jeden z moich klientów sam się o tym przekonał. Zakładając w Austrii spółkę przy wykorzystaniu dotychczasowych kontaktów stwarza się optymalne możliwości do tzw. "skrócenia łańcucha pokarmowego", tj. wyeliminowania pośredników i pozyskiwania zleceń oraz zawierania umów bezpośrednio z inwestorem.

W razie pytań zapraszam do podjęcia kontaktu z moją kancelarią lub do pozostawienia komentarza pod wpisem.

Pozdrawiam,

Dr Tomasz Klimek

Adwokat w Austrii

Kancelaria w Austrii Mahlerstraße 13/1B
A-1010 Wien
Tel: +43 1 904 31 34
Kancelaria w Liechtensteinie Landstrasse 151
FL-9494 Schaan
www.klimek.li
Kancelaria w Polsce ul. Kielecka 19
PL-31-523 Kraków