Problem z bezrobotnym w Austrii - Spotkanie przy udziale Ambasady RP w Wiedniu i pisma Polonika

08.04.2016

W poniedziałek,  11 kwietnia 2016 r. o godz. 19:00 uczestniczę w drugim już spotkaniu zorganizowanym w Wiedniu przez miesięcznik Polonika przy udziale przedstawicieli Ambasady Polskiej w Wiedniu. Spotkanie to poświęcone jest aktualnemu w całej UE problemowi pobierania świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Istotne są tu zatem przepisy dotyczące koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych w UE. W Austrii gorącym tematem jest kwestia niewypłacania przez austriacki Urząd Pracy AMS zasiłków dla bezrobotnych Polaków, którzy posiadają rodziny w Polsce.

Problem dotyczy wykładni rozporządzenia UE Nr 883/2004 i rozporządzenia UE Nr 987/2009, oraz tego czy Polacy pracujący w Austrii są pracownikami przygranicznymi? Austriacki Urząd Pracy (AMS Arbeitmarktservce) w wielu przypadkach upraszcza sytuację i wykładnię twierdząc, że TAK. A jak tak, to po zasiłek należy się zgłosić w polskim Urzędzie Pracy! Najbardziej dotknięci tym problemem są pracownicy nie tylko polskich firm budowlanych w Austrii. Także ci, którzy pracują w austriackich przedsiębiorstwa budowlanych są zwykle zwalnianie na koniec sezonu budowlanego i ponownie przyjmowani do pracy, gdy tylko się skończy zima.

Spotkanie odbędzie się w sali przy Kościele Polskim, Rennweg 5a, 1030 Wien.

Zapraszam serdecznie na to spotkanie, w którym udział wezmą:

  • dr Ewa Dziedzic, Senator w Austriackim Parlamencie,
  • Jerzy Jędrzejewski, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji, Ambasada RP w Wiedniu,
  • Kazimierz Fordon, Radca ds. prawnych Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wiedniu,
  • dr Tomasz Klimek, Adwokat w Austrii, Wiedniu,
  • Tomasz Holy, Austriackie Związki Zawodowe ÖGB,
  • red. Sławomir Iwanowski z pisma "Polonika".

spotkanieOK

Poniżej przedstawiam wybrane zdjęcia z pierwszego spotkania, na które przyszło wiele zainteresowanych i dotkniętych problemem osób. 01   03

Kancelaria w Austrii Mahlerstraße 13/1B
A-1010 Wien
Tel: +43 1 904 31 34
Kancelaria w Liechtensteinie Landstrasse 151
FL-9494 Schaan
www.klimek.li
Kancelaria w Polsce ul. Kielecka 19
PL-31-523 Kraków