Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w Austrii

19.01.2016

Reforma podatkowa w Austrii 2015/2016 przyniosła w od nowego roku istotne zmiany w progresji stawki podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Kwota wolna od podatku pozostała w Austrii bez zmian i wynosi w skali roku EUR 11.000,-.

Do 31.12.2015 r. stawki podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w Austrii kształtowały się następująco.

Tabela

Od 01.01.2016 r. w miejsce trzech stawek podatku wprowadzono sześć stawek. Obecnie obowiązują następujące stawki PIT:

Tabela1

Obowiązująca stawka 55%, dotycząca dochodów przewyższających w skali roku kwotę EUR 1 mln, jest ograniczona czasowo. Stawka ta obowiązywać ma w latach 2016-2020.

Doradztwo podatkowe w Austrii (Wiedniu) świadczone przez moją kancelarię pomaga moim polskim klientom w podejmowaniu decyzji dotyczących formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz formy opodatkowania dochodów z tej działalności w Austrii (jako kraju źródła uzyskania dochodu). Finanse, rachunkowość, księgowość, a także kadry i płace to kwestie, w których również wspieram klientów współpracując z biurem rachunkowym w Austrii. Ta współpraca ułatwia klientom bieżące funkcjonowanie na austriackim rynku.

Ma ona istotne znaczenie przede wszystkim przy oddelegowaniu pracowników do pracy w Austrii. Obowiązki związane z oddelegowywaniem pracowników do pracy w Austrii przedstawię w moim kolejnym wpisie.

Kancelaria w Austrii Mahlerstraße 13/1B
A-1010 Wien
Tel: +43 1 904 31 34
Kancelaria w Liechtensteinie Landstrasse 151
FL-9494 Schaan
www.klimek.li
Kancelaria w Polsce ul. Kielecka 19
PL-31-523 Kraków