ZUS w Polsce czy BUAK w Austrii - gdzie w końcu płacić?

17.06.2016

Często spotykam się z takim właśnie pytaniem polskich firm budowlanych, które delegują swoich pracowników do pracy w Austrii:

"Panie Mecenasie, ale dlaczego my mamy płacić dodatki urlopowe do BUAK? Przecież nasi pracownicy są ubezpieczeni w ZUSie, podlegają pod polski system ubezpieczeń społecznych i my w Polsce płacimy wszystkie składki. Nasi pracownicy otrzymali też zaświadczenia A1."

ZUS

Ta kwestia jest na prawdę złożona i wcale nie taka prosta.

Zgodnie jednak z orzecznictwem austriackiego Sądu Najwyższego wystawienie przez polski ZUS zaświadczenia A1 (E101), nie zwalnia z konieczności zapłaty dodatku urlopowego do BUAK, bowiem takie dodatki (Zuschläge) nie należy (zdaniem Sądu) traktować jako składek ubezpieczenia społecznego (OGH 25.10.2011, 8 ObA 2/11v; OGH 20.06.2012, 9 ObA 150/11s).

Poza tym, zdaniem Sądu kwestia roszczeń urlopowych należą do zagadnień prawa pracy, a nie uregulowanych na poziomie Unii Europejskiej kwestii zabezpieczeń społecznych  (RIS-Justiz: RS0127279) - patrz: rozporządzenie (EWG) nr 1408/17.

Zdaniem austr. Sądu Najwyższego takie rozwiązanie zawarte w §§ 33d i nast. ustawy o BUAK (BAUG) nie ogranicza w sposób niedozwolony europejskiej swobody przepływu osób i jest poprawną implementacją dyrektywa nr 96/71/WE.

Według aktualnego orzecznictwa austr. SN polskie firmy realizujące kontrakty w Austrii, muszą opłacać dodatek urlopowy także do BUAK, o ile prace wykonywane przez oddelegowanych pracowników są pracami należącymi do branży budowlanej w rozumieniu § 2 BUAG.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

O możliwości zwolnienia z obowiązku zapłaty dodatków do BUAK poinformuję w kolejnym wpisie.

 

Kancelaria w Austrii Mahlerstraße 13/1B
A-1010 Wien
Tel: +43 1 904 31 34
Kancelaria w Liechtensteinie Landstrasse 151
FL-9494 Schaan
www.klimek.li
Kancelaria w Polsce ul. Kielecka 19
PL-31-523 Kraków