BUAK - a Sąd właściwy w Austrii

19.06.2016

Jeśli pracownicy polskiej firmy wykonują na terenie Austrii prace zdefiniowane w § 2 ustawie o BUAK (tj. prace branży budowlanej), to należy liczyć się z tym, że prędzej czy później polskie przedsiębiorstwo otrzyma uprzejmy list z BUAK z pouczeniem o konieczności opłacania dodatków urlopowych.

W razie nie opłacania tego dodatku, BUAK sam naliczy jego wysokość. Naliczone przez BUAK kwoty są często zawyżone. Wynika to z tego, że BUAK nie posiada pełnych informacji. Najczęstsze błędy dotyczą okresów wykonywania prac przez poszczególnych pracowników na terenie Austrii oraz nie uwzględnienia już skonsumowanych przez pracowników urlopów.

Po bezskutecznych wezwaniach BUAK pozywa polską firmę w Austrii, pomimo tego, że przedsiębiorstwo to ma swoją siedzibę w Polsce.

Z czego to wynika?

Ustawa o BUAK (czyli BUAG) wprowadza dla dochodzenia przez BUAK roszczeń wynikających z nieopłaconych dodatku urlopowych szczególna wyłączną właściwość Sądu. Jedynym na całą Austrię Sądem właściwym jest:

Arbeits- und Sozialgericht Wien,

czyli Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Wiedniu.

Wynika to z przepisu § 33h (3) BUAG, który w swoim zakresie implementuje zapis dyrektywy nr 96/71/WE.

W razie pytań pozostaję do dyspozycji - kontakt.

Kancelaria w Austrii Mahlerstraße 13/1B
A-1010 Wien
Tel: +43 1 904 31 34
Kancelaria w Liechtensteinie Landstrasse 151
FL-9494 Schaan
www.klimek.li
Kancelaria w Polsce ul. Kielecka 19
PL-31-523 Kraków