Adwokat w Austrii i Adwokat w Niemczech - tak działa synergia!

12.08.2016

W tym tygodniu wróciłem z Niemiec, a dokładnie mówiąc z Lübeck, gdzie zostałem zaprzysiężony na (sądowego) tłumacza przysięgłego języka polskiego i niemieckiego.

Była to również doskonała okazja do spotkania się z moim kolegą, niemieckim adwokatem Michałem Jędrzejewskim, który prowadzi swoją kancelarię adwokacką w Hamburgu i Berlinie. Mec. Michał Jędrzejewski jest również tłumaczem przysięgłym języka polskiego i niemieckiego. Razem z sukcesami reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych w Niemczech.

ADVOHANSE

Wiele polskich firm działających w Austrii prowadzi również interesy w Niemczech i odwrotnie. Problemy z austriacką BUAK lub niemiecką SOKA-BAU (tj. Niemiecką Urlopową Kasą Budownictwa), to nie jedyne kwestie prawne jakie mogą się pojawić przy transgranicznym świadczeniu usług przez polskie firmy.

Nieraz wzajemne powiązania tworzą sytuacje, w których to sądy austriackie muszą stosować polskie lub niemieckie prawo (materialne) dla dokonania prawidłowej oceny prawnej zgłaszanych w procesie roszczeń. Podobnie niemieckie lub polskie Sądy muszą często stosować obce prawo (np. polskie lub austriackie).

W tym kontekście ważna jest wiedza i doświadczenie w stosowaniu prawa niemieckiego, austriackiego i polskiego. Istotne są również regulacje Konwencji Wiedeńskiej CISG o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz Konwencji CMR o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów.

Nasi klienci korzystają ze sprawdzonych usług dwóch polskojęzycznych adwokatów, dwóch różnych (choć "spokrewnionych") porządków prawnych (Adwokat Austria | Adwokat Niemcy).

Po zwiedzeniu Hamburga i krótkim pobycie w kancelarii przyszedł czas na powrót do Wiednia.

Kancelaria w Austrii Mahlerstraße 13/1B
A-1010 Wien
Tel: +43 1 904 31 34
Kancelaria w Liechtensteinie Landstrasse 151
FL-9494 Schaan
www.klimek.li
Kancelaria w Polsce ul. Kielecka 19
PL-31-523 Kraków