Elektroniczna Forma Notarialna - Nowe perspektywy od 01.01.2019!

28.11.2018

Stale rozwijająca się digitalizacja rynku i obrotu prawnego z jednej strony oraz dbałość o zachowanie bezpieczeństwa obrotu prawnego były jednymi z motywów wprowadzenia kolejnych nowych rozwiązań przy zakładaniu austriackiej spółki z o. o. (GmbH) przez austriackiego ustawodawcę. Dokładnie rok po wejściu w życie przepisów wprowadzających uproszczoną rejestrację spółki GmbH przez Internet - o których tu pisałem - austriacki ustawodawca postawił krok dalej i uchwalił nowelizację ustawy o GmbH i austriackim prawie o notariacie wprowadzającą Elektroniczną Formę Notarialną (Elektronische Notariatsform-Gründungsgesetz (ENG)). Przepisy tej ustawy wejdą w życie 01.01.2019 r. Na czym polegają zmiany:

  1. Notariusz będzie mógł sporządzić akt notarialny korzystając z elektronicznych środków komunikacji - np. wideokonferencji (§ 69b NO). Fizyczna obecność osób biorących udział w tej czynności notarialnej przed notariuszem nie będzie obowiązkowa. Warunkiem skutecznego sporządzenia aktu notarialnego będzie jednak stały kontakt notariusza ze stroną za pośrednictwem środków elektronicznej komunikacji.
  2. Tożsamość osoby notariusz będzie stwierdzał w dalszym ciągu na podstawie dowodów tożsamości, okazanych podczas wideokonferencji. Alternatywnie przewidziana została również możliwość ustalenia tożsamości za pomocą tzw. e-dowodu.
  3. Notarialne poświadczenie podpisu również zostało przewidziane w tej nowelizacji. W trakcie składania przez stronę podpisu notariusz musi mieć możliwość obserwacji aktu złożenia podpisu od początku do końca w sposób nieprzerwany. Podpisany w ten sposób dokument musi w dalszej kolejności zostać zeskanowany i przesłany mailem podpisanym sygnaturą elektroniczną osoby składającej podpis do notariusza (§ 79 ust. 9 NO).

W razie ewentualnych pytań zachęcam do podjęcia kontaktu z nami – Kontakt.

Kancelaria w Austrii Mahlerstraße 13/1B
A-1010 Wien
Tel: +43 1 904 31 34
Kancelaria w Liechtensteinie Landstrasse 151
FL-9494 Schaan
www.klimek.li
Kancelaria w Polsce ul. Kielecka 19
PL-31-523 Kraków