Ewidencja Upadłych Dłużników w Austrii - Ediktsdatei, Insolvenzdatei

26.07.2017

W poniższych wpisach podejmowałem już problematykę dochodzenia wierzytelności od austriackich dłużników, czy to na etapie postępowania sądowego, czy egzekucyjnego:

  1. Postępowanie nakazowe i nakaz zapłaty w Austrii,
  2. Komornik w Austrii - jak i gdzie szczyna się postępowanie egzekucyjne w Austrii,
  3. Europejski Tytuł Egzekucyjny a dochodzenie wierzytelności w Austrii,
  4. Europejski Nakaz Zapłaty a dochodzenie wierzytelności w Austrii,
  5. Odzyskaj wierzytelność w Austrii,

W tym miejscu chciałem zwrócić uwagę na inny istotny aspekt - tj. na problem upadłości dłużnika w Austrii.

Otrzymując zapytania o ofertę poprowadzenia procesu lub poprowadzenia postępowania egzekucyjnego w Austrii pytam się zawsze potencjalnego klienta o kondycję finansową dłużnika. Nieraz bowiem okazuję się niestety, że dłużnik przeciwko któremu klient chce wnieść pozew lub postawić wniosek o wszczęcie egzekucji, ogłosił upadłość. W takich okolicznościach nie pozostaje często nic innego jak sprawdzić zabezpieczenia dochodzonej wierzytelności i zgłosić ją w postępowaniu upadłościowym.

  • Gdzie i jak można sprawdzić, czy austriacki dłużni ogłosił upadłość?

W austriackiej Ewidencji Upadłych Dłużników - Insolvenzdatei, która jest częścią Publicznego Publikatora austriackiego Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości (Ediktsdatei), ogłaszane są otwarte postępowania upadłościowe i naprawcze. Ogłoszenia pojawiają się o godz. 00:00 po dniu, w którym otwarcie postępowania stało się skuteczne.

W Ewidencji Upadłych Dłużników znajdziemy wszystkie istotne informacje na temat ewentualnego postępowania, tj. informacje o Sądzie upadłościowym, sygnaturze, akt postępowania, syndyku oraz terminach.

  • Jak szukać dłużnika w ewidencji?

Dłużnika szukać można według firmy (nazwy) jego przedsiębiorstwa, jego nazwiska, według austriackiego numeru KRS - o ile został do niego wpisany - zaczynającego się od liter FN ... , lub według sygnatury akt postępowania.

 

 

W razie ewentualnych pytań dot. postępowania upadłościowego w Austrii lub konieczności reprezentowania Państwa w postępowaniu upadłościowym nasza kancelaria pozostaje do dyspozycji. Zachęcam do podjęcia kontaktu z nami - Kontakt.

Kancelaria w Austrii Mahlerstraße 13/1B
A-1010 Wien
Tel: +43 1 904 31 34
Kancelaria w Liechtensteinie Landstrasse 151
FL-9494 Schaan
www.klimek.li
Kancelaria w Polsce ul. Kielecka 19
PL-31-523 Kraków