Jak BUAK anulował niesłusznie naliczone składki!

16.04.2016

Dzięki świetnej współpracy z klientem i odpowiedniej argumentacji udało mi się przekonać BUAK do anulowania niesłusznie naliczonych składek na świadczenia urlopowe w kwocie ponad EUR 60.000,00!

BUAK, czyli Kasa Urlopowa Pracowników Budowlanych w Austrii, o której pisałem w jednym z moich wpisów, jest delikatnie mówiąc, mało lubianą instytucją wśród firm budowlanych. Wynika to z obowiązku odprowadzania do niej nie małych składek przez przedsiębiorstwa, o których mowa w § 2 BUAG. Składki te podnoszą już i tak wysokie koszty zatrudnienia w Austrii. Wysokość tych składek obliczana jest według odpowiedniego wynagrodzenia wynikającego z Układu Zbiorowego Pracy branży budowlanej dla poszczególnych pracowników z osobna.

Co do zasady składki do BUAK opłacane są przez firmy budowlane mające siedzibę w Austrii.

Obowiązkiem tym objęte są również firmy mające siedzibę poza Austrią, np. w Polsce i oddelegowujące pracowników do pracy na terenie Austrii. Także w tym miejscu muszą być spełnione przesłanki opisane w § 2 BUAG.

Moim klientem jest tu polska spółka z siedzibą w Warszawie, która oddelegowała swoich pracowników do prac na kotłach przemysłowych w okolicy miasta Graz. Zgodnie z przepisami dokonała ona elektronicznego zgłoszenia oddelegowania swoich pracowników do pracy w Austrii w Centralnej Jednostce Koordynującego Federalnego Ministerstwa Finansów w Wiedniu. Jej dane zostały następnie (automatycznie) przesłane od BAUK, który w dalszej kolejności naliczył ponad EUR 60.000,- zaległych składek.

Dzięki wielu konstuktywnym rozmowom z klientem i analizie przesłanej dokumentacji przygotowałem jeszcze na etapie przedsądowym pismo do BUAK. W piśmie tym argumentowałem, że czynności faktycznie wykonywane w Austrii przez pracowników mojego klienta, były czynnościami zaliczającymi się do branży metalurgicznej, a nie budowlanej. W związku z tym naliczenie składek było bezprawne!

Na efekt nie trzeba było tak długo czekać:

  1. BUAK w odpowiedzi anulował naliczone składki.
  2. Klient jest bardzo zadowolony z mojej pracy.
  3. A ja (uwzględniając nie tylko aspekt finansowy) mam osobiście dużą satysfakcję z takiego rozwiązania sprawy.

Potwierdza się stara zasada, że współpraca oraz dobra komunikacja z klientem popłaca i przynosi efekty! Serdecznie pozdrawiam Dr Tomasz Klimek Adwokat w Austrii]]>

Kancelaria w Austrii Mahlerstraße 13/1B
A-1010 Wien
Tel: +43 1 904 31 34
Kancelaria w Liechtensteinie Landstrasse 151
FL-9494 Schaan
www.klimek.li
Kancelaria w Polsce ul. Kielecka 19
PL-31-523 Kraków