Koronawirus COVID-19 w Austrii, a wybór skróconego modelu czasu pracy. Informacje dla przedsiębiorców

19.03.2020

Obecna sytuacja związana z pandemią prowadzi do tworzenia nowych regulacji prawnych w Austrii.

Projekt ustawy przewiduje, że skutki związane z koronawirusem są tymczasowymi, niesezonowymi trudnościami ekonomicznymi zgodnie z art. 37b AMSG (Arbeitsmarktservicegesetz). Zgodnie z ust. 4 przepis będzie przewidywać w tych przypadkach wyższe stawki ryczałtowe.

Rząd i pozarządowe organizacje społeczne są zgodne co do treści ustawy o skróconym modelu czasu pracy, ograniczonym do trzech miesięcy. Poniżej przedstawiam niektóre z jego kluczowych punktów, które mają umożliwić szybkie działanie w celu ochrony miejsc pracy i sytuacji finansowej przedsiębiorstw.

 • Dotychczasowy model redukcji czasu pracy dopuszczał skrócenie normalnego czasu pracy pracownika maksymalnie do 10%. Natomiast nowa ustawa dopuszcza redukcję nawet do 0%, jednakże nie mniej niż średnio 10% normalnego czasu pracy w całym okresie korzystania z dozwolonej redukcji.
 • Wyżej wymieniony model redukcji czasu pracy, może obowiązywać nie dłużej niż 3 miesiące. W przypadku kontynuacji pandemii lub sytuacji kryzysowej możliwe jest przedłużenie o kolejne 3 miesiące.
 • Warunkiem skorzystania z nowego modelu czasu pracy jest, aby pracownik wykorzystał nadgodziny oraz zaległy urlop.
 • 3 tygodnie z bieżącego urlopu należy wykorzystać, jeżeli okres skróconego czasu pracy przedłuży się o kolejne 3 miesiące.
 • Podstawą obliczania dodatku urlopowego, podczas skróconego czasu pracy jest wymiar dotychczasowych godzin. To również dotyczy ciągłego wynagrodzenia w przypadku choroby.
 • Pracodawca jest zobowiązany do utrzymania ustalonych warunków pracy w czasie trwania skróconego czasu pracy jak również przez okres miesiąca po jego zakończeniu. W wyżej wymienionym okresie dopuszcza się również zmianę decyzji w powyższej kwestii.
 • Dochód netto wynosi:
 • 90% za wynagrodzenie do EUR 1.700,00 brutto
 • 85 % za wynagrodzenie od EUR 1.700,00 brutto do EUR 2.685,00 brutto
 • 80% za wynagrodzenie powyżej EUR 2.685,00 brutto
 • Świadczenia Urzędu Pracy pokrywają również proporcjonalnie składki na ubezpieczenie społeczne. Składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę opierają się jednak na wynagrodzeniu przed rozpoczęciem skróconego modelu pracy. Zgodnie z nowym modelem zwiększone składki będą również płacone przez Urząd Pracy, jednak począwszy dopiero od czwartego miesiąca. W dniu 17.03.2020 r. Rząd wraz z przedstawicielami pracodawców i pracowników uzgodnili, że koszty zostaną pokryte od pierwszego miesiąca.
 • Istnieje możliwość zmiany uzgodnionego skrócenia czasu pracy poprzez zmianę umowy o pracę - bez zmiany Układu Zbiorowego Pracy, ale wymaga to uprzedniego powiadomienia partnerów społecznych co najmniej pięć dni roboczych przed zmianą czasu pracy.

Stawka zastępcza netto to różnica między wynagrodzeniem za przepracowane godziny plus pomoc / dodatek w skróconym wymiarze czasu pracy, a uzgodnionymi dodatkami / wsparciem przez Urząd Pracy. Gdy pracownik zarabiał do tej pory EUR 1.000,00 netto i jego czas pracy zredukowano do 0% pracuje w godzinach zerowych, należy zastosować 90% stawkę zastępczą (?), tzn. Urząd Pracy wypłaca zasiłek dla bezrobotnych plus dodatek, który wyniesie między EUR 800,00 a EUR 900,00. Firma dopłaci tylko niewielką kwotę do EUR 1.000,00.

Przepisy te mają wejść w życie z mocą wsteczną od dnia 01.03.2020 r.

(Stan informacji: 15.03.2020, 11:00; aktualizacja: 18.03.2020 o 15:00)

Stawki ryczałtowe.

Oczekuje się, że stawki ryczałtowe będą następujące:

 • 90% dla wynagrodzenia do EUR 1.700,00 brutto
 • 85% za wynagrodzenie w wysokości od EUR 1.700,00 do EUR 2.685,00
 • 80% za wynagrodzenie powyżej EUR 2.685,00

​(Stan informacji: 15.03.2020, 11:00)

Kancelaria w Austrii Mahlerstraße 13/1B
A-1010 Wien
Tel: +43 1 904 31 34
Kancelaria w Liechtensteinie Landstrasse 151
FL-9494 Schaan
www.klimek.li
Kancelaria w Polsce ul. Kielecka 19
PL-31-523 Kraków