Koronawirus COVID 19. Ważna informacja dla firm budowlanych w Austrii!

17.03.2020

Zgodnie z § 1 Rozporządzenia BGBl II 2020/98 na podstawie wyżej wspomnianej ustawy o środkach zapobiegawczych wirusowi COVID 19 („koronawirusowi”) pobyt w przestrzeni publicznej jest zabroniony. Dotyczy to również niektórych placów budowy, o ile każdy może do nich uzyskać dostęp. Wyjątkiem są budowy nie leżące w przestrzeni publicznej (np. remontowane mieszkania), do których nikt poza pracownikami firmy budowlanej nie ma dostępu.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 2 pkt. 4 ww. Rozporządzenia wszyscy pracownicy firmy budowlanej zobowiązani są do zachowania odległości conajmniej jednego metra od siebie nawzajem przy wykonywania samej pracy na budowie. Do zachowania tego odstępu są zobowiązani wszyscy pracownicy bez wyjątku także podczas przerw oraz w drodze z miejsca zamieszkania do pracy jak i z miejsca pracy do miejsca zamieszkania.

Zlekceważenie tego obowiązku i nie zastosowanie się do ww. przepisu skutować będzie popełnienie wykroczenia i nałożeniem kary na każdego pracownika, w kwocie do EUR 3.600,00 za każde pojedyńcze wykroczenie – podstawa prawna do ukarania: § 3 ust. 3 ustawy o środkach zapobiegawczych wirusowi COVID 19 („koronawirusowi”). Nałożeniem kary w powyższej wysokości zagrożony jest również pracodawca.

W razie ewentualnych pytań zachęcam do podjęcia kontaktu z nami – Kontakt.

Kancelaria w Austrii Mahlerstraße 13/1B
A-1010 Wien
Tel: +43 1 904 31 34
Kancelaria w Liechtensteinie Landstrasse 151
FL-9494 Schaan
www.klimek.li
Kancelaria w Polsce ul. Kielecka 19
PL-31-523 Kraków