Policja Skarbowa - jak uniknąć pokontrolnych kar w Austrii - parę uwag do nowej ustawy LSD-BG

30.04.2017

Liczba zagranicznych przedsiębiorstw - w tym polskich firm - świadczących transgranicznie usługi na terenie Austrii istotnie wzrosła w porównaniu do porzedniego roku. Mówiąc krótko: opłaca się! Jak można wyczytać w austriackiej prasie, taki sposób świadczenia usług nie pozostaje jedynie w kręgu zainteresowania przedsiębiorców. Po niedawnych zmiana w austriackim prawie i wejściu w życie nowej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (LSD-BG), o których po części już pisałem tutaj, WKÖ - Austriacka Izba Gospodarcza oraz AK - Izba Pracownicza żądają poprawy efektywności kontroli. Dotyczy to czynności podejmowanych przez takie organy jak Policja Skarbowa (Finanzpolizie) oraz BUAK. Przede wszystkim branża budowlana "cieszy się" dużym zainteresowaniem tych organów. Co zatem zrobić, aby uniknąć pokontrolnych kar? Zachęcam do podjęcia kontaktu z nami. W ramach porady prawnej omówimy dokładnie Państwa sytuację - Kontakt.

Proszę kliknąć „Like” na Facebooku, jeśli zainteresował Państwa ten artykuł.

Proszę kliknąć „Share”, jeżeli ten artykuł może być przydatny dla Państwa znajomych.

Kancelaria w Austrii Mahlerstraße 13/1B
A-1010 Wien
Tel: +43 1 904 31 34
Kancelaria w Liechtensteinie Landstrasse 151
FL-9494 Schaan
www.klimek.li
Kancelaria w Polsce ul. Kielecka 19
PL-31-523 Kraków