Rejestracja spółki GmbH (sp. z o. o.) w Austrii przez internet - nowe przepisy!

20.07.2017

Rejestracja GmbH w Austrii online? Podobnie jak polski ustawodawca w roku 2012, tak też i austriacki ustawodawca zedecydował się w tym roku na wprowadzenie uproszczonej rejestracji spółki GmbH przez internet. Nowe przepisy (§9a GmbHG) mają wejść w życie 01.01.2018 r. i obowiązywać przez 3 lata do 31.12.2020 r.

Rejestracja spółki w Austrii

Jakie zmiany wprowadzają nowe przepisy?

Przymus formy aktu notarialnego dla aktu założycielskiego spółki zostaje zniesiony, co (przynajmniej pozornie) obniża koszty rejestracji spółki. Udział notariusza nie będzie również potrzebny przy uwierzytelnianiu wzoru podpisu Prezesa/Członka zarządu oraz uwierzytelnieniu jego podpisu na wniosku o wpis spółki do austriackiego KRS (Firmenbuch).

Aby zarejestrować spółkę GmbH w tym trybie, muszą zostać spełnione następujące przesłanki:

  1. Spółka GmbH musi zostać zawiązana i zarejestrowana przez jedną osobę fizyczną (nie prawną), która zostanie jednocześnie jednoosobowym Prezesem/Członkiem zarządu.
  2. Akt założycielski spółki (Errichtungserklärung) musi zawierać z góry ustandaryzowane oświadczenia woli. Indywidualne uregulowanie treści aktu założycielskiego spółki i odpowiednie dopasowanie go do potrzeb przedsiębiorcy nie jest możliwe.
  3. Kapitał założycielski musi być wniesiony wyłącznie w gotówce. Austriackie Banki muszą na tym etapie sprawdzić dokładnie tożsamość jedynego wspólnika i Prezesa/Członka zarządu.
  4. Także wzór swojego podpisu Zarząd składa w banku. Jednocześnie Zarząd musi zwolnić bank z zachowania tajemnicy bankowej, aby ten mógł przesłać elektronicznie do austriackiego KRS: (1) zaświadczenie o wpłaconym kapitale zakładowym (§ 10 GmbHG), (2) kopię dowodu tożsamości, oraz (3) wzór podpisu Zarządu spółki GmbH.
  5. Sam wniosek o rejestrację spółki w austriackim KRS (Firmenbuch) nie wymaga przewidzianej w § 11 Abs 1 UGB formy pisemnej z podpisem notarialnie uwierzytelnionym, tylko przesyłany jest do KRS elektronicznie. Szczegóły w tym zakresie ma określić jeszcze austriacki Minister Sprawiedliwości.

Jak widać nowe przepisy wprowadzają pewne nowe rozwiązania. Na ile spełnią one postawione przez ustawodawce cele, czy będą "martwym prawem" - czas pokaże. W mojej ocenie obowiązująca już w krótce możliwość rejestracji GmbH w Austrii przez internet nie spełni pokładanych w niej nadzieji z następujących powodów:

  1. W praktyce spółki GmbH zakładane są o wiele częściej przez więcej niż jednego wpólnika, co uniemożliwia już skorzystanie w powyższego rozwiązania.
  2. Także polskie spółki prawa handlowego - chcąc założyć w Austrii spółkę córkę - nie będą mogły skorzystać z tego rozwiązania.
  3. Uproszczona rejestracja spółki "zaprogramowana" jest na przesynięcie kosztów założycielskich w czasie. Jak życie pokazuję standardowe rozwiązania nie zawsze pasunją do potrzeb każdej indywidualnej działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki GmbH. W krótkim czasie pojawią się zapewne konieczności dopasowania treści aktu założycielskiego co wygeneruje koszty zbliżone do koszt rejestracji spółki.

Dlatego zachęcam do podjęcia kontaktu z naszą kancelarią, aby już na wstępie określić Państwa potrzeby i optymalne rozwiązania - Kontakt. Proszę kliknąć „Like” na Facebooku, jeśli zainteresował Państwa ten artykuł. Proszę kliknąć „Share”, jeżeli ten artykuł może być przydatny dla Państwa znajomych.

Kancelaria w Austrii Mahlerstraße 13/1B
A-1010 Wien
Tel: +43 1 904 31 34
Kancelaria w Liechtensteinie Landstrasse 151
FL-9494 Schaan
www.klimek.li
Kancelaria w Polsce ul. Kielecka 19
PL-31-523 Kraków