Uwaga! 15.11.2018 r. mija termin zgłoszenia do Austriackiego Rejestru Rzeczywistych Beneficjentów!

30.10.2018

Das Register der wirtschaftlichen Eigentümer, czyli po polsku Rejestr Rzeczywistych Beneficjentów powstał w Austrii na początku bieżącego roku na podstawie ustawy o tym właśnie rejestrze (WiEReG). Tą ustawą została implementowana dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie zapobiegania wykorzystywania systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (nr 2015/849/EU). Kim jest Rzeczywisty Beneficjent? Rzeczywistym Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca ostatecznym właścicielem podmiotu prawnego (najczęściej spółki), sprawująca bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad podmiotem prawnym, mająca decydujący wpływ na podejmowane przez podmiot decyzje lub czerpiąca korzyści z działalności gospodarczej tego podmiotu. Jest to również osoba fizyczna posiadająca więcej niż 25% akcji lub udziałów w spółce prawa austriackiego lub posiadająca więcej niż 25% liczby głosów w organie takiej spółki. W przypadku prywatnych fundacji Rzeczywistym Beneficjentem może być fundator, powiernicy, beneficjenci, osoba sprawująca nadzór, a także dowolna osoba sprawująca ostateczną kontrolę nad fundacją. Jeżeli Rzeczywistym Beneficjentem jest osoba fizyczna, która jest już wpisana do Rejestru Handlowego (Firmenbuch) nie podlega ona obowiązkowi zgłoszenia do Rejestru Rzeczywistych Beneficjentów, ponieważ zgłoszenie nastąpi automatycznie – pod warunkiem, że osoby wpisane do Rejestru Handlowego są ostatecznym właścicielem. Jeśli nie jesteś pewien czy zgłoszenie dotyczy Ciebie zapraszamy do kontaktu. M. in. niżej wymienione podmioty mają obowiązek zgłaszania do Rejestru informacji o swoich beneficjentach rzeczywistych:

  • Spółki komandytowe (Kommanditgesellschaft - KG)
  • Spółki jawne (Offene Gesellschaft - OG)
  • Spółki z o.o. (Gesellschaft mit beschränkter Haftung - GmbH)
  • Spółki akcyjne (Aktiengesellschaft - AG)
  • Spółki europejskie (Societas Europea - SE)
  • Fundacje prywatne (Privatstiftungen)

Zgłoszenia do Rejestru Rzeczywistych Beneficjentów można dokonać elektronicznie za pośrednictwem portalu Unternehmensserviceportal lub naszej Kancelarii Adwokackiej. Chcąc skorzystać z naszego wsparcia prosimy o przygotowanie następujących informacji: dane identyfikacyjne spółki oraz dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia i obywatelstwo, numer paszportu lub dowodu osobistego, informację o ilości posiadanych udziałów lub uprawnień przysługujących rzeczywistemu beneficjentowi). Termin zgłoszenia upływa 15.11.2018 r. Brak zgłoszenia do Rejestru przez zobowiązane podmioty zagrożone jest karą pieniężną do EUR 200.000,00. W razie ewentualnych pytań zachęcam do podjęcia kontaktu z nami – Kontakt.

Kancelaria w Austrii Mahlerstraße 13/1B
A-1010 Wien
Tel: +43 1 904 31 34
Kancelaria w Liechtensteinie Landstrasse 151
FL-9494 Schaan
www.klimek.li
Kancelaria w Polsce ul. Kielecka 19
PL-31-523 Kraków