Uwaga! Od 01.01.2018 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o BUAK

30.12.2017

Zwracam uwagę na zmiany w ustawie o BUAK, jakie wejdą w życie z początkiem Nowego Roku.Co się zmieni:

  1. W styczniu 2018 r. wejdą w życie nowe przepisy przewidujące obowiązek zgłaszania czasu i miejsca pracy pracowników branży budowlanej zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy lub pracujących okresowo. W tym celu BUAK udostępnił na portalu eBUAK nową aplikację, za pomocą której będzie można dokonać zgłoszenia.
  2. Obniżona zostanie wysokość stopy procentowej ustawowych odsetek za zwłokę, o których mowa w § 25 ust- 2 i § 8 ust. 6 ustawy o BUAG.

W razie ewentualnych pytań zachęcam do podjęcia kontaktu z nami – Kontakt. Proszę kliknąć „Like” na Facebooku, jeśli zainteresował Państwa ten artykuł. Proszę kliknąć „Share”, jeżeli ten artykuł może być przydatny dla Państwa znajomych.

Kancelaria w Austrii Mahlerstraße 13/1B
A-1010 Wien
Tel: +43 1 904 31 34
Kancelaria w Liechtensteinie Landstrasse 151
FL-9494 Schaan
www.klimek.li
Kancelaria w Polsce ul. Kielecka 19
PL-31-523 Kraków